TERAPI

Terapi

En ung man sa – Terapi är väl ett samtal man har med sig själv där någon annan ställer frågor?

Så skulle man enkelt kunna beskriva terapi. I mötet med mig utforskar vi vad som fungerar eller inte fungerar i ert/ditt liv.

Jag har min grund i Gestaltterapi som är en humanistisk och holistisk terapiform. Detta betyder att terapin utgår från att se personen som en helhet – kroppen är lika viktig som tankar och känslor. Terapin ser på människan som kapabel att påverka sig själv, även om den också lägger mycket fokus på hur vi utvecklas i våra sociala relationer. Terapin utgår från att personen formas i relation med andra, och därmed bör man också utgå från det för att förstå människan.