SOCIALTJÄNSTEN

Jag är utbildad socionom sedan 1984.

Efter att i 25 år varit anställd inom stat, landsting och kommun har jag sedan 2009, arbetat som konsult med inriktning på barn och familjer.

Jag har lång erfarenhet från utredningar enligt 11kap§ SoL och  enligt Föräldrabalkens  6 kap 19§.

Jag åtar mig enskilda utredningar, men jag kan också finnas på plats under en period. Det kan vara för att täcka upp vid sjukdom, övergång mellan två nya medarbetare eller kanske vid arbetstoppar.

Jag hanterar det mesta inom myndighetsutövning gällande barn och familjer vilket också omfattar ensamkommande barn. 

Jag handleder gärna kollegor och kan vara en s.k seniorhandläggare om det finns behov, 

Jag är van att arbeta i BBIC.

Journalsystem jag har arbetet i är Procapita och Treserva samt  VG-regionens journalsystem.

I barnsamtal använder jag bland annat ”tejpingmetoden”. 

Då jag är utbildad Gestaltterapeut kan jag också ta behandlande uppdrag.

Tidigare kommunala uppdragsgivare:

Skara, Hylte, Falkenberg, Kungälv, Stenungsund, Varberg,Ed