Coachning

Lisa har genomgått Coachutbildningen vars innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav för ACC-certifiering och ger dig som deltagare den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering som Associate Certified Coach (ACC).  Med vår coachutbildning blir du därför efter genomgången utbildning och godkänt slutprov, automatiskt godkänd på den teoretiska delen när du ansöker om internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC). Se vidare www.coachfederation.org.

Jag är utbildad av Human Resource http://www.humanresource.se/vara-tjanster/coaching/icf-ackrediterad-coachutbildning-acc/

PÅGÅNG i februari kommer jag att ansöka om internationell certifiering som Associate Certified Coach (ACC). Jag har nu de erfarenheter som krävs för att kunna bli certifierad.

Välkommen att få stöd i att förstå vart du är på väg eller hur du konkret kan ta dig vidare ur en situation, tanke eller kanske relation som du har fastnat i.