Unga vuxna / vuxna

Som socionom har jag stor erfarenhet av samtal med ungdomar och unga vuxna. Denna erfarenhet har jag tagit med mig in i terapin.

Tillsammans utforskar vi hur du har det och hur du kan ta hand om dig själv i ditt liv som självständig .

Vi har fokus på det som du idag uppfattar som svårt, kaosartat eller ohanterligt.

Vi klarlägger hur du hanterar olika situationer och relationer. Utifrån den kunskapen om dig själv kan vi tillsammans prata om och utforska alternativ till dina strategier.