Par eller familjer

Under terapin utforskar vi hur ni har det tillsammmans och vad det är som ställer till det för er i er samvaro. Hur ni möter varandra och hur era  mönster och vanor ser ut. På vilket sätt ni gör för att förstå eller missförstå varandra.

När ni bättre förstår hur ni gör så kan ni, tillsammmans med mig, hitta nya sätt att mötas.

Terapi kan vara bra trots att en part har gjort ett tydligt val att lämna sin partner. Samtalet kan underlätta för avslutet och för de ansvar ni har, om ni är föräldrar, som vill fortsätta samarbeta med varandra efter separationen.