HEM

Välkommen

Söker du efter

Terapi för att du behöver prata med någon eller för att du känner dig missnöjd och vilsen i din vardag. Då är du välkommen till mig så vi tillsammans kan klarlägga hur du har det och hur du vill ha det.

”Terapi , det är som ett samtal man har med sig själv där någon annan ställer frågorna”

Coachning – vi tittar på ett konkret dilemma du står inför. Vi har ett konkret mål för varje möte. Efter mötet har du en strategi att gå vidare med.

Socionom som arbetar enligt Socialtjänstlagen och Föräldrabalken